Gratis levering over 15.000,-
7 års garanti
Høy kvalitet
Etablerer ombrukssentral

Siste innlegg

Nyetablert firma etablerer ombrukssentral for inventar på Sørlandet sammen med Bølgen Bærekraftsenter.

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål om 55% reduksjon i Co2 utslipp. Skal vi nå målet må vi alle bidra og det er nettopp det vi gjør. Nå får Sørlandet en ombrukssentral for kontorinventar, butikkinventar, og litt fremover også bygningsartikler. Bølgen Bærekraftsenter er navet i satsningen som involverer fylket, kommuner, industri, eiendomsselskaper og øvrig næringsliv.

 

Flere tar inn over seg at vi alle må bidra. De store prosjektene innen f.eks. oljenæringen er komplekse og tar tid. Det hindrer ikke at vi kan starte med de enklere og lavthengende fruktene. Det kastes millioner av tonn med avfall fra kommersielt inventar og bygg hvert år bare i Norge. F.eks. kastes ca. 160.000 tonn med kontorinventar. Nå vokser det frem miljøer over hele Norge som ønsker å endre på dette

 

På Sørlandet har Bølgen Bærekraftsenter tatt initiativ til etablering av en ombrukssentral for kontormøbler. Nå materialiserer den seg på Hunsfos Næringspark, Den grønne øya. Der etablerer vi lager og verksted for enklere reparasjoner av kontorinventar.

Intequ AS er et nystartet firma på Sørlandet hvor gründer har lang erfaring fra innredningsbransjen, hovedsakelig fra butikkinnredning. Større kjedekunder som f.eks. Apotek 1 har allerede inngått et samarbeid for å kartlegge, dokumentere, løse redesign og logistikk med eksisterende innredning. Med hjelp av ombrukssentralen på Sørlandet ønsker Intequ å ta posisjon som det ledende miljø i Norge med en modell som kan hjelpe kunder å nå de samme målene.

 

Ombrukssentralen er til for alle bedrifter og offentlige aktører. Den har et ideelt formål og skal bidra til at så mange som mulig kan utnytte mulighetene for å få til ombruk og gjenbruk. Det skal være en trygg arena for arbeidstrening, det skal tilbys utdanning og de skal være en samarbeidspartner aktører som ønsker å tilføre verdier på veien mot en sirkulær økonomi. Det kan være både en kommune som vi trekke om sine kontorstoler fremfor å kjøpe nye, eller for Intequ som hjelper Apotek 1 med å ombruke innredning og gjennom redesign frigjør inventar som andre kan bruk slik at de totalt sett kaster minimalt og også sparer penger.

I tillegg til å etablere et sted for fysisk mellomlagring og reparasjon skapes også en markedsplass for omsetning. Den blir en del av et større samarbeid slik at vi både har tilgang til og får tilgang til hele Norge, kanskje også Norden i løpet av et par år.

All aktivitet som våre kunder gjør gjennom obrukssentralen vil kunne kartlegges og dokumenteres. Digitale verktøy vil gi nøyaktig tall, på både beholdning, besparelser osv.

Det vil ta tid å bygge opp en ombrukssentral og siden dette er så nytt så er også vanskelig å si helt hvordan det blir. Det som er viktig nå er at både privat og offentlig næringsliv støtter opp om prosjektet. Dette kan skape mange nye arbeidsplasser utenfor ombrukssentralen. Det legges også opp til at dette blir en læringsarena helt fra elevbedrifter i grunnskolen til varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Ungdommen er vår fremtid. De vil bidra til å nå målene, og derfor er det viktig at vi er med på dette nå. Legger til rette for praktisk løsning på problemet. Det vil oppstå en dynamikk i dette som vil generere nye bedrifter, ny teknologi, nye fag osv.