Gratis levering over 15.000,-
7 års garanti
Høy kvalitet

Intequ ombruk

Felles målsetning om å øke bruk av innredning og utstyr.

Intequ ombruk

Mange kjeder innen butikk og servering, hoteller og verksteder har over tid benyttet samme innredning. Det gjør at det ofte er kostbart gjøre store endringer utover fargeskift og endring av «fasaden».

Vi ønsker å legge til rette for at inventaret kan brukes om igjen hvis det blir behandlet på en profesjonell måte.

Intequ vil hjelpe kjeder og andre med bærekraftig utvikling ved å øke andelen av ombruk tilbake til butikken eller hotellet. Sammen kan vi sette målsetning som er realistiske.  Mye basisinnredning kan få et nytt liv hos dere med industriell behandling og god kvalitetskontroll hos oss.

Vår modell baserer seg på samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter som har tilgang på arbeidskraft som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Det er en viktig forutsetning for vårt prosjekt. Bærekraft er også inkludering. Vi tar det på alvor. Dessuten vil vi kunne skalere driften enklere med lokale bedrifter som dekker større deler av Norge.

Kjedeavtale gir mange fordeler

Med en kjedeavtale hos Intequ AS får dere 10 % på alle priser i vår nettbutikk og tilgang på vår kompetanse og nettverk for mer bærekraftig utvikling innen innredning og utstyr. Send oss din epost så tar vi kontakt.