Gratis levering over 15.000,-
7 års garanti
Høy kvalitet

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.


Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.


«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type kundeforhold du har hos oss.


Behandlingsansvarlig:


Daglig leder er behandlingsansvarlig for Intequs behandling av personopplysninger.


Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.


Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.


Hvilke personlige data lagrer Intequ AS


Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du registrerer deg som kunde på vår nettside eller vi registerer for deg i våre systemer, samt eventuelle personopplysninger i forbindelse med vår behandling av dine bestillinger.


Slike opplysninger er: Tittel, fornavn og etternavn, firmanavn, foretaksnummer, (eventuelt) fødselsnummer om du er privatkunde, e-postadresse, frakt og fakturaadresse, telefon- og faksnummer, produkter bestilt og mengde, ordreverdi, ordrenummer, dato bestilt, status for ordrebehandling, tidspunkt for levering, betalingsinformasjon, kredittopplysninger og tilbud.


Vi kan også samle inn bruksdata knyttet til bruk av netthandel. Eksempler på dette er brukernavn og passord, hva du har kjøpt, produkter du har sett på o.l.


Hvordan vi benytter dine personopplysninger


Transaksjonsdata vil brukes til å effektuere bestillinger, håndtere betalinger, kommunikasjon som gjelder dine bestillinger, for å håndtere retur samt tilbakekalling av produkter.


Dersom du har gitt ditt samtykke brukes de også for å gi deg nyhetsbrev og skreddersydd markedskommunikasjon (produktinfo, kampanjer, tilbud, mm).


Hvem deler vi opplysningene med?


Intequ AS har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester, regnskap, frakt og betalingstjenester.


Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.


I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.


Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.


Kan jeg begrense eller oppdatere bruk av persondata om meg?


Dersom du går over i annen funksjon hos arbeidsgiver eller bytter arbeidsgiver kan du be om å bli slettet som kontaktperson. I enkelte tilfeller kan vi da be om verifisering fra arbeidsgiver.


Eventuelle frivillige samtykker til å motta markedskommunikasjon kan når som helst trekkes tilbake ved å henvende seg skriftlig til oss på butikk@intequ.no


Ved å henvende seg til denne adressen eller ringe 909 47 037, så kan man også oppdatere egne persondata.


Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt av myndigheter å oppbevare en viss tid kan ikke begrenses.


Hvor lenge oppbevares personopplysningene?


Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.


Hvordan kan jeg kontakte Intequ AS?
Dersom du har henvendelser som gjelder persondata kan vi nås på følgende måter:


Post: Intequ AS, Nye Teglverksvei 21, 4632 Kristiansand
Telefon: +47 90947037
e-post: butikk@intequ.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 15.11.2021.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.